Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών

  «Η έμπνευση είναι ένας επισκέπτης που δεν έρχεται πρόθυμα στους τεμπέληδες» -Pyotr Ilyich Tchaikovsky-
«Η ιστορία της Γνώσης είναι μια σπουδαία Φούγκα, στην οποία οι φωνές των Εθνών, η μία μετά την άλλη αναδύονται»Johann Wolfgang von Goethe
«Η φύση της αντιστικτικής εμπειρίας έγκειται στο ότι κάθε νότα πρέπει να έχει το δικό της παρελθόν και μέλλον στο οριζόντιο επίπεδο.»Glenn Gould
  «Η ομορφιά του ρυθμού και η Αρμονία και η χάρη και ο καλός ρυθμός εξαρτώνται από την Απλότητα»Πλάτωνας