Κρουστά

«Τα κρουστά είναι η πιο ευπροσάρμοστη οικογένεια μουσικών οργάνων. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η λυρική έκφραση μέσω των κρουστών.»
-Evelyn Glennie-