Σχολή Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων

  «Η μπάντα δεν είναι περήφανη γιατί παίζει καλά. Παίζει καλά ακριβώς επειδή είναι περήφανη!» -George Parks-