Σχολή Κιθάρας

  «Η κιθάρα είναι μια μικρή ορχήστρα. Είναι πολυφωνική. Κάθε χορδή είναι ένα διαφορετικό χρώμα, μια διαφορετική φωνή.»-Andres Segovia-