Αφιέρωμα στο Δημήτρη Λάγιο -cabaret voltaire- 2016

IMG7611-site
IMG7753
IMG7997-site
IMG8039-site
IMG8097-site
IMG8121-site
IMG8191-site
IMG8374-site
IMG8408-site
IMG8450-site