Η αποστολή μας

Η μουσική πράξη είναι βίωμα και μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στον μουσικό εκτελεστή και τον ακροατή.

Πετυχημένος μουσικός είναι αυτός που μπορεί να μεταφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του στη μουσική γλώσσα και να τα επικοινωνήσει με το κοινό του, και σ’ αυτό συνδράμει η γνώση και η τεχνική του αρτιότητα.

Αποστολή μας είναι ο εφοδιασμός του μαθητή με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες εκείνες που θα τον βοηθήσουν στην προσωπική του μουσική ανάπτυξη, αλλά και στην επικοινωνία των μουσικών του αναζητήσεων με το κοινό.

Δημιουργούμε ικανούς δεξιοτέχνες και συνειδητοποιημένους ακροατές, αλλά κυρίως ανθρώπους που απολαμβάνουν τη μουσική σε όλες της τις εκφάνσεις...