Σχολή Πληκτών

 “Η ζωή είναι σαν ένα πιάνο. Ότι βγάζεις από αυτό, εξαρτάται από τον τρόπο που το παίζεις” -Tom Lehrer-