Σύνθεση

 

«Η έμπνευση είναι ένας επισκέπτης που δεν έρχεται πρόθυμα στους τεμπέληδες»

-Pyotr Ilyich Tchaikovsky-

Σύνθεση είναι η διαδικασία της σύλληψης και μορφοποίησης ενός μουσικού έργου και, ναι, η σύνθεση διδάσκεται!

Το πάθος, η περιέργεια, η φαντασία και η δημιουργικότητα είναι βασικά χαρακτηριστικά ενός συνθέτη, ταυτόχρονα, όμως, σημαντικά είναι η γνώση και η πειθαρχία.

Δε χρειάζεται κάποιος να κατέχει κάποιου είδους διάνοια, αλλά, δεδομένου ότι ο συνθέτης δεν ξεκινά να δημιουργεί ένα μουσικό έργο από το μηδέν, πέρα από την έμπνευση, χρειάζεται να κατέχει μια βαθιά κατανόηση της τεχνικής συνθετών διαφορετικών χρονικών περιόδων και διαφορετικών μουσικών στυλ προκειμένου να καταλήξει και να «χτίσει» τη δική του μουσική γλώσσα. Αποσκευές του είναι την προηγούμενη εμπειρία, η κατανόηση της μουσικής θεωρίας και σημειολογίας, οι σπουδές και οι ακουστικές του προσλαμβάνουσες, η προσωπική του αισθητική και προτίμηση, η υπομονή και η πολλή και, συνήθως, μοναχική δουλειά!

 

 

 

 

 

  • Για να γίνει δεκτός ο σπουδαστής στην τάξη της Σύνθεσης , απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει Πτυχίο Φυγής (Φούγκας) με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ.

Αναλυτικά τα έτη φοίτησης:

ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ
Ι ΙΙ ΙΙΙ IV

Απολυτήριες εξετάσεις:

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ