Φυγή (Φούγκα)

«Η ιστορία της Γνώσης είναι μια σπουδαία Φούγκα, στην οποία οι φωνές των Εθνών, η μία μετά την άλλη αναδύονται»
Johann Wolfgang von Goethe

Η Φυγή (Φούγκα) στη μουσική, είναι μια τεχνική σύνθεσης που χαρακτηρίζεται από συστηματική μίμηση ενός βασικού μουσικού θέματος σε ταυτόχρονες μελωδικές γραμμές (αντίστιξη). Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα είδος σύνθεσης.
Ο όρος Φούγκα χρησιμοποιείται ήδη από την εποχή του Μεσαίωνα, αλλά αρχικά δήλωνε κάθε μορφής μιμητική αντίστιξη, συμπεριλαμβανομένου του Κανόνα, ο οποίος σήμερα απέχει πολύ από τη Φούγκας, όπως εξελίχθηκε, ως μουσικό είδος.
Χάριν στη μαθηματική της πρόκληση, τη δομή, τη συμμετρία και την ποικιλία της, η φούγκα πάντα ήταν ψηλά στο ενδιαφέρον των συνθετών, των μουσικών και των ακροατών της Δυτικής Μουσικής.
Η Φυγή (Φούγκα) αναπτύχθηκε μεγαλειωδώς στα χέρια το J.S. Bach ( «Το καλοσυγκερασμένο κλειδοκύμβαλο/ Das Wohltemperierte Klavier», «Η τέχνη της Φυγής/ Die Kunst der Fuge»).

 

 

 

  • Για να γίνει δεκτός ο σπουδαστής στην τάξη της Φυγής (ως ειδικό μάθημα) απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει Πτυχίο Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ.

Αναλυτικά τα έτη φοίτησης:

ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ
Ι ΙΙ

Απολυτήριες εξετάσεις:

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ