Η μουσική πράξη είναι βίωμα και μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στον μουσικό εκτελεστή και τον ακροατή, επικοινωνώντας συναισθήματα, ιδέες, εικόνες και αφηρημένες έννοιες. Με όποιο τρόπο επιλέξει καθένας να εκφράζεται μέσω της μουσικής, ξέρει ότι αυτό που τον οδηγεί είναι η ανάγκη για έκφραση, η απόλαυση της διαδικασίας και η δυνατότητα να δώσει νόημα σε «αυτό το άυλο» που δεν εκφράζεται με λόγια...

“Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent”

Victor Hugo

«Η μουσική εκφράζει αυτό που δεν μπορεί να ειπωθεί με λέξεις και αυτό που δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλό»

“I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones”

John Cage

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι φοβούνται τις καινούριες ιδέες. Εγώ φοβάμαι τις παλιές»

Επισκεφθείτε μας

3ης Σεπτεμβρίου 130 Αθήνα , 11251  Τηλ  2114111848   Fax  2114111849 

Email: 

    Back to top